Integratie

 


bManager Integratie

bManager is een managementapplicatie met in het hart een dashboard waarop de belangrijkste key performance indicatoren en key risico indicatoren worden weergegeven met een actieve signaalfunctie indien grenswaarden worden overschreden.

Aan de linker kant staat de figuurlijke 'kast' van de manager met daarin: specifieke branche- en bedrijfsmodellen, strategiemodellen, budget, relevante wet- en regelgeving, et cetera.
Kort gezegd en afhankelijk van het soort organisatie: alle doelen, afspraken, regels/ controles, informatie, et cetera, die potentieel belangrijk zijn voor de uitvoering van de taken! 

Aan de rechter kant wordt - niet figuurlijk maar feitelijk - de verbinding gelegd tussen enerzijds het 'werk van die dag' en anderzijds 'de kast' met daarin alle voor de specifieke taken benodigde zaken.

Binnen bManager wordt alle relevante 'content' namelijk met elkaar verbonden waardoor 'de kast' geen min of meer dood archief is, maar een actueel onderdeel van het dagelijkse werk! De  integratie wordt geregeld door een 7-tal bedrijfscomponenten: doelen, markten, producten, processen, functies/mensen, procedures en systemen. (Verbeter)acties worden binnen de applicatie vastgelegd vanuit de Plan-Do-Check-Act (PDCA) systematiek. 

bManager is modulair van opzet en kan daardoor zowel integraal als voor specifieke thema's worden ingezet.  

Samenhang bedrijfscomponenten

De integratie wordt geregeld door een 7-tal bedrijfscomponenten: doelen, markten, producten, processen, functies/mensen, procedures en systemen.