Olie en
gas


De branche Olie- en Gasbedrijven is erg volatiel met een diversiteit aan aandachtspunten. Belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden: het al dan niet overwegen van tactische acquisities; het doorvoeren van portfolioaanpassingen (bijv. vol inzetten op fossiele brandstof of diversificatie) en het aangaan van strategische allianties. De sterk wisselende markt vraagt bovendien om focus op efficiency. Specifiek thema blijft Veiligheid en Milieu, een agendapunt dat is vertaald naar strakke wet- en regelgeving. De wetgeving ziet toe op ‘good governance’ en gaat verder dan louter naleving: organisaties moeten aantonen wat er aan preventie is gedaan en hoe er met calamiteiten wordt omgegaan. Hieraan niet voldoen leidt tot maatschappelijke en financiële reputatieschade.

Voor dit laatste geldt dat het voor olie- en Gasbedrijven belangrijk is om te weten welke risico’s de organisatie loopt en - door er proactief mee om te gaan - ze beheersbaar maken. Dit vraagt om een gestructureerde inventarisatie én het regelmatig uitvoeren van audits. Een actieve signalering op basis van Key Risico Indicatoren en de analyse ervan vormen de basis voor mitigerende maatregelen waarvan de positieve effecten liefst vooraf al duidelijk zijn.

bManager helpt bedrijven in deze branche met het managen van de risico’s en het verbeteren van de bedrijfsprocessen. De thematische inrichting helpt managers om hun processen te organiseren, te besturen, te verbeteren en te voldoen aan wet- en regelgeving en interne kwaliteitseisen. Om de implementatie te vereenvoudigen, is het systeem modulair opgezet en geschikt om direct en ook uitsluitend voor specifieke thema’s in te zetten.   

bManager ondersteunt de volgende functionele thema’s binnen Olie en gas:

  • Quality management
  • Business Process Modelling
  • Compliancy
  • Risk management
  • Performance management
  • Reputatie management