Zakelijke
dienstverlening


Na de krimp in de achterliggende periode wordt voor de komende jaren weer herstel van de groei verwacht binnen met name de deelsegmenten consultancy, accountancy en ICT diensten. De al ingezette trend van digitalisering is sterker dan ooit. De bestaande krapte op de arbeidsmarkt in genoemde deelsegmenten vormt een beperking voor de groei; er is verder sprake van frictie door enerzijds nog steeds toenemende wet- en regelgeving (waaronder AGV) vanuit de overheid terwijl anderzijds de animo binnen (eind-) organisaties hiervoor duidelijk afneemt. Hulpmiddelen voor het optimaliseren/ automatiseren van auditprogramma’s alsmede voor het proces om ‘compliant’ te worden/ blijven, kunnen mogelijk een oplossing bieden.

bManager ondersteunt de volgende functionele thema’s binnen Olie en gas:

  • Quality management
  • Business Process Modelling
  • Compliancy
  • Risk management
  • Performance management
  • Reputatie management