Groei door digitalisering

Digitalisering creëert enorme kansen voor nieuw ondernemerschap, efficiëntere bedrijfsvoering en product- en diensteninnovatie. Door digitale transformatie kunnen bedrijven in de flexbranche sneller inspelen op veranderende marktomstandigheden en ontstaan er nieuwe groeikansen. bManager zelf is data-arm. Met bManager benut je de kracht van de data uit bestaande ERP- en CRM-systemen aan de ene kant en externe databronnen aan de andere kant en kun je actief signaleren en sturen op al jouw bedrijfsprocessen.

Beter sturen op basis van kpi’s

Doordat bManager de data uit de front-, mid- en backoffice combineert, kun je jouw bedrijfsprocessen niet alleen beter monitoren maar ook sneller bijsturen. bManager is het veranderportaal waarop je direct belangrijke informatie zoals je brutomarge, effectiviteit van de wervingskanalen, time-to-fill en cost-per-hire kunt monitoren. Met bManager maken we jouw organisatie nog meer data-driven, nog alerter!

Digitalisering is meer dan het alleen succesvol toepassen van innovatieve technologieën. Het speelt ook een belangrijke rol bij:

  • veranderende bedrijfsmodellen
  • andere interactie met kandidaat en klant
  • verbeteren van je reputatie
  • efficiëntere processen.

Voorsprong, focus en rust

Met bManager helpen we bedrijven in de flexbranche te veranderen door inzet van digitalisering. Door de actieve signalering kun je direct acteren op kansen en bedreigingen. Door juiste en actuele informatie op ieder niveau in de organisatie kunnen directie, rayonmanagers en recruiters de voor hun relevante processen actief aansturen op basis van indicatoren, zoals conversiepercentage, brutomarge, cost per hire, time to fill, etc. Dat geeft voorsprong!

Met bManager zorg je er ook voor dat iedereen binnen je bedrijf met de juiste dingen bezig is. Met wat echt belangrijk is. Dat geeft focus!

Bovendien zorgen we ervoor dat je blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. We controleren of je daadwerkelijk alle noodzakelijke maatregelen uitvoert die er voor zorgen dat je “in control” blijft. Dat geeft rust!

Kostenbesparing

En last but not least bespaar je met bManager tijd en kosten. Zo is er bijvoorbeeld 40% minder tijd nodig voor de NEN 4400-1 certificering en kan tevens het aantal externe audits verlaagd worden. Maar ook een kortere time-to-fill en minder verloop door meer loyale medewerkers zorgen voor een significante kostenbesparing. De terugverdientijd van bManager is dan ook kort.

Wil je ook slimmer en beter digitaliseren?